Partneři

                                                                                                     

Tigo logo

                                                                                                     

Úzce spolupracujeme s americkou společností Tigo Energy a stali jsme se přímými dovozci produktových řešení Tigo. Této spolupráce si velice vážíme a děkujeme, že můžeme pomáhat v šíření této světové inovativní technologie pro optimalizaci a zlepšování vlastností fotovoltaických elektráren na mnoha úrovních.

Zajímá vás více o produktech Tigo Energy anebo individuální cenová nabídka? Kontaktujte nás na telefonním čísle +420 604 211 116 anebo e-mailu lucies@greendrop.cz.

Společnost Tigo je celosvětovým lídrem v oblasti výkonové elektroniky Flex MLPE (Module Level Power Electronics) s inovativními řešeními, která zvyšují výrobu energie, zvyšují bezpečnost a snižují provozní náklady solárních zařízení. Platforma TS4 společnosti Tigo maximalizuje přínos fotovoltaických systémů a poskytuje zákazníkům nejškálovatelnější, nejuniverzálnější a nejspolehlivější dostupné řešení MLPE.

 
Ikona zaškrtnutí Společnost založena v roce 2007 v Silicon ValleyIkona zaškrtnutí Spolupracuje s hlavními moduly a střídači
Ikona zaškrtnutí Lídr v oblasti Rapid ShutdownIkona zaškrtnutí Instalováno v nejnáročnějších podmínkách

 

Tigo nabízí ucelenou řadu produktů pro fotovoltaické elektrárny:

PV Optimizér TigoStáhnout
CCA Kit + TAPStáhnout
BaterieStáhnout

Jak Tigo funguje?

Jak zvýšit návratnost investic pomocí Tigo

Zjednodušte si správu solární elektrárny s Tigo Energy Intelligence


                                                                                                     
Partners

We work closely with the American company Tigo Energy and are direct importers of Tigo product solutions. We greatly appreciate this collaboration and are proud to offer this world-class innovative technology for optimizing and improving the properties of photovoltaic power plants on many levels.

Are you interested to learn more about Tigo Energy products or an individual price offer? Contact us at +420 604 211 116 or by e-mail at lucies@greendrop.cz.

Tigo is a global leader in Flex MLPE (Module Level Power Electronics) with innovative solutions that increase energy production, increase safety and reduce the operating costs of solar installations. Tigo's TS4 platform maximizes the benefits of PV systems and provides customers with the most scalable, versatile and reliable MLPE solution available.

Ikona zaškrtnutí The company was founded in 2007 in Silicon ValleyIkona zaškrtnutí Works with main modules and inverters
Ikona zaškrtnutí The leader in Rapid ShutdownIkona zaškrtnutí Installed in the most demanding conditions


Tigo offers a comprehensive range of products for photovoltaic power plants:

PV Optimizer TigoDownload
CCA Kit + TAPDownload
Battery systemsDownload


How does Tigo work?

Increase the ROI of solar project with Tigo

Tigo SMART Site for Owners